Topografsko i batimetrijsko snimanje luke Cetate, Rumunija

Silotrans SRL
Lokacija:
Cetate, Rumunija
Trajanje projekta:
Avgust 2013
Usluge:
Topografsko i batimetrijsko snimanje, obrada podataka, izrada modela terena i plana luka
Download
Klijent iz Rumunije, SILOTRANS SRL, je angažovao iC consulenten d.o.o. za batimetrijsko snimanje područja luke Cetate koje bi služilo kao osnova za izradu Studije rešenja lučkog pretovarnog mesta. Nakon izvršenog batimetrijskog premera multibeam UZV sonarom, podaci su obrađeni i na osnovu njih je urađen Plan lokacije u razmeri 1:1000. Plan objedinjuje rezultate topografskog premera obale Dunava (20 000m2) i batimetrijskog premera akvatorije luke (17 000m2).