Naš Tim

Ovde staviti opšti tekst o timu iC Beograd

Direktori

Ime Prezime Experta
Zanimanje:
zvanje
Pozicija:
stavi trenutnu poziciju
Članstvo:
Članstvo u ????
Kvalifikacije:
Opis kvalifikacija
Godina rođenja:
godina 197*
Obrazovanje:
Obrazovanje detalji
Međunarodno iskustvo:
uneti zemlje: Srbija, Austrija ….
Ime Prezime Experta
Zanimanje:
zvanje
Pozicija:
stavi trenutnu poziciju
Članstvo:
Članstvo u ????
Kvalifikacije:
Opis kvalifikacija
Godina rođenja:
godina 197*
Obrazovanje:
Obrazovanje detalji
Međunarodno iskustvo:
uneti zemlje: Srbija, Austrija ….

Hidrografija

mr Tihomir Stošić
Zanimanje:
Hidrograf kategorije B
Pozicija:
Stariji inženjer za hidrografiju i kartografiju
Članstvo:
Članstvo u iC Beograd od 2014
Kvalifikacije:
Višegodišnje međunarodno iskustvo u oblasti hidrografije i elektronske kartografije
Godina rođenja:
godina 1976
Obrazovanje:
Poslediplomske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu/ Magistar Geografije
Poslediplomske studije na Međunarodnoj Pomorskoj Akademiji u Trstu, Italija/ Hidrograf kategorije B
Vojna Akademija smer Pomorstvo/ Pomorski Oficir
Međunarodno iskustvo:
Srbija, Crna Gora, Italija, Grčka, Austrija, Rumunija

Siniša Ivin
Zanimanje:
Hidrograf kategorije B
Pozicija:
Stariji inženjer za hidrgografska snimanja i kartografiju
Članstvo:
Članstvo u iC Beograd od 2014
Kvalifikacije:
Preko 10 godina bogatog iskustva u oblasti hidrografoje, stečenog kroz rad u Hidrografskom Institutu Ratne Mornarice i Direkciji za vodne puteve.
Godina rođenja:
godina 1976
Obrazovanje:
Poslediplomske studije na Međunarodnoj Pomorskoj Akademiji u Trstu, Italija/ Hidrograf kategorije B
Vojna Akademija smer Pomorstvo/ Pomorski Oficir
Međunarodno iskustvo:
Srbija, Crna Gora, Italija, Rumunija, Austrija

Infrastruktura

Ime Prezime Experta
Zanimanje:
zvanje
Pozicija:
stavi trenutnu poziciju
Članstvo:
Članstvo u ????
Kvalifikacije:
Opis kvalifikacija
Godina rođenja:
godina 197*
Obrazovanje:
Obrazovanje detalji
Međunarodno iskustvo:
uneti zemlje: Srbija, Austrija ….

Transport

dr Saša Jovanović
Zanimanje:
Doktor tehničkih nauka za vodni saobraćaj
Pozicija:
Rukovodilac projekta – lučki ekspert
Članstvo:
Članstvo u iC Beograd od 2012
Kvalifikacije:
Više od 15 godina iskustva u radu u vodnom transportu i lukama, stečenog tokom rada u stranim lukama i španskim, austrijskim, holandskim, japanskim i domaćim kompanijama. Deset godina iskustva u radu na evropskim projektima u oblasti vodnog transporta i luka. Profesor lučkog menadžmenta na World Maritime University, Malme, Švedska
Godina rođenja:
godina 1973
Obrazovanje:
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Saobraćajni odsek, Vodni smer. Diplomirani inženjer vodnog saobraćaja (osnovne studije)
Tehnički univerzitet u Barseloni, Odsek za nautičke nauke i inženjering. Doktor tehničkih nauka za vodni saobraćaj, nostrifikovano na Univerzitetu u Beogradu (poslediplomske studije i doktorat)
Međunarodno iskustvo:
Španija, Srbija, Austrija, Hrvatska, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Švedska

Građevina

Ime Prezime Experta
Zanimanje:
zvanje
Pozicija:
stavi trenutnu poziciju
Članstvo:
Članstvo u ????
Kvalifikacije:
Opis kvalifikacija
Godina rođenja:
godina 197*
Obrazovanje:
Obrazovanje detalji
Međunarodno iskustvo:
uneti zemlje: Srbija, Austrija ….